Wildrecht: DNA-voordelen

on 5 mei 2017 | in Alle Berichten, Wildrecht | by

Burgemeester Den Dirck keek op toen de ambtenaar Van Kneuteren zijn kamer binnenkwam.

− U had mij willen spreken, burgemeester?
− Inderdaad, Van Kneuteren. Wat is dat voor een voorstel dat hier voor me ligt?
Van Kneuteren bekeek het hem toegeschoven papier en kreeg toen een blik van herkenning.
− Ah, de DNA-propositie.
− Juist, en kun je dat even toelichten, Van Kneuteren?
− Afkomstig van brigadier Knoop. U weet dat de politie hier de laatste jaren regelmatig heeft te maken met jeugd die problemen veroorzaakt. En zijn standpunt is: voorkomen is beter dan genezen.
− Hoezo ‘voorkomen is beter dan genezen’, Van Kneuteren?

− Brigadier Knoop refereert aan het feit dat eigenlijk iedere baby een hielprikje krijgt en stelt voor de druppel bloed die daarbij vrijkomt meteen te gebruiken voor een DNA-analyse. En daar kun je tegenwoordig van alles uit opmaken. Niet alleen wie je familie is, maar zelfs karaktereigenschappen, zoals aanleg tot agressie of bepaalde duistere kanten.
− Wetenschappelijk bezien ongetwijfeld mooi, maar toch. En wat wil brigadier Knoop eigenlijk?
− De overlast die de Wildrechtse jeugd veroorzaakt neemt toe, waarschijnlijk ook door een terughoudender beleid vanuit de medische wereld. Overal Ritalin in stoppen schijnt toch niet zo ideaal te zijn als aanvankelijk werd gedacht. Knoop zegt dat het voor de politie heel moeilijk is na vernielingen en inbraakjes de schuldigen te kunnen achterhalen. Maar een Wildrechts DNA-databankje zou in de toekomst wel erg helpen.
− Serieus, Van Kneuteren?
− Ja, Knoop voelde ook al aan dat dit reacties zou kunnen oproepen. Vandaar zijn ‘voorkomen is beter dan genezen’- strategie. Door al in een vroeg stadium het DNA van Wildrechtse baby’s te onderzoeken op karaktereigenschappen die kunnen wijzen op ongewenst toekomstig gedrag, kun je met tijdige corrigerende begeleiding van de kinderen ellende voorkomen. Alles in het voordeel van het kind en de maatschappij, dus. Zo krijgt het allemaal een meer wetenschappelijk en sociaal karakter. En wie heeft er wat tegen puur wetenschappelijk onderzoek dat ook de maatschappij ten goede komt? Als je tenminste niets te verbergen hebt.

Burgemeester Den Dirck fronste de wenkbrauwen.

− Ja, die heb ik vaker gehoord en gebruikt. Ik weet het niet, Van Kneuteren. Het klinkt me niet zuiver in de oren. Wetenschappelijk, zeg je?
− Zeker, burgemeester. Puur wetenschappelijk. Dus niets zeggen over boeven vangen, maar laten uitlekken dat Wildrecht als eenvoudige plattelandsgemeente open staat voor nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat kan publicitair ook nog eens gunstig uitpakken.
− Ik voel dat het wringt, Van Kneuteren. Maar goed, laat eens wat uitlekken en kijken wat er van komt.

Twee weken later liep Van Kneuteren zijn werkkamer binnen en trof daar zijn collega Van Uffelen in zenuwachtige staat aan.

− Wat is er aan de hand, Van Uffelen?
− U weet toch dat de pers onze zorgvuldig voorzichtig uitgelekte positieve grondhouding tot DNA-analyse voor wetenschappelijke doeleinden heeft opgepikt?
− En, leuke reacties, Van Uffelen?
− Nou, er is nu een aanvraag gekomen van een Duitse professor Heinrich Hittel die vraagt om inzage in onze toekomstige DNA-resultaten.
− Toch wel onderbouwd, hoop ik?

Van Uffelen vertoonde een zenuwtrek.

− Hij doet onderzoek naar wat hij noemt ‘Arische zuiverheden’. Ook is hij geïnteresseerd in raskenmerken, vooral Joodse. En of we ook iets met schedelmetingen doen.
− Oei, dat is niet goed. Die aanvraag is toch nog niet verder gekomen, hoop ik?
− Dat is te zeggen, er ligt al een kopie op het bureau van de burgemeester.

Van Kneuteren trok bleek weg. Op dat moment hoorden de twee ambtenaren hoe Den Dirck verderop in de gang zijn deur woest oprukte en zijn verlangen om een van zijn ambtenaren te spreken kenbaar maakte.

− Van Kneuteren!!!!

 

illustratie: website AD, tekening: Peter Harskamp
Pin It

Comments are closed.

« »