Heeft een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens wel zin?

on 19 december 2018 | in Alle Berichten, Consument | by

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ontving sinds eind mei bijna 10.000 klachten. “Er moet nog veel gebeuren bij organisaties”, aldus voorzitter Aleid Wolfsen volgens de NRC. Dat kan, maar wellicht kan de heer Wolfsen dan ook eens zijn eigen organisatie onder de loep nemen als het gaat op de manier waarop klachten worden afgehandeld.

Volgens de website van de Autoriteit Persoonsgegevens krijgen indieners van een klacht ik binnen een maand een reactie. Maar of je daar echt op kunt rekenen… De formulering “U wordt binnen 1 maand geïnformeerd over de afhandeling van uw klacht” biedt wat dat betreft zeker gelegenheid voor een ruime interpretatie (“Wij kunnen u meedelen dat u over een jaar aan de beurt bent”).
Telefonisch contact met een medewerker van de Autoriteit verduidelijkt wat dat betreft zeker wel het een en ander. “In beginsel wordt er binnen 4 weken contact met u opgenomen.” Hoezo ‘in beginsel’? Dat klinkt alsof men het bij de Autoriteit een vrijblijvende zaak vindt. Begrip aan de andere kant van de lijn voor deze opvatting, maar de luchtige toevoeging dat je uiteindelijk toch wel binnen 3 maanden te horen moet krijgen wat er met een klacht is gebeurd, maakt duidelijk dat men op het kantoor van de Autoriteit Persoonsgegevens de neiging heeft het afhandelen van binnengekomen klachten een urgentie toe te kennen die zeker niet evenwijdig loopt met die van de klager.

Zelf heb ik daar inmiddels ervaring mee. Enige tijd terug belde ik de Autoriteit met een vraag over het cookiebeleid van een groot aantal websites. Ik was lang niet de enige die hier vraagtekens bij had, zo bleek uit de reactie van de medewerker die ik sprak. De Autoriteit Persoonsgegevens had daar inmiddels ook een visie over, maar wat die inhield mocht hij niet zeggen. Wilde ik daar toch duidelijkheid over krijgen, dan kon ik volgens hem het best een klacht indienen.

Om het kort te houden: op 5 november volgde ik zijn raad op, maar inmiddels anderhalve maand verder heb ik taal noch teken van de Autoriteit vernomen. En informeren naar de stand van zaken vraagt – bezien in het licht van deze tijd – het vermogen een tandje terug te schakelen. De Autoriteit Persoonsgegevens moet weliswaar over de toepassing van de modernste manieren van dataverwerking oordelen, maar van degenen die willen corresponderen met dit instituut wordt nog een conventionele werkwijze verwacht.

De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vermelden namelijk geen e-mailadres of –formulier. In de mogelijkheid een brief te sturen is echter voorzien. Ik zie het vervolg voor me. De brief zal ergens ten burele belanden, waarna de zaak met ambtelijke gezwindheid wordt opgepakt. Over die maand hebben we het al niet meer en die drie maanden…, dat zal nog aanpezen worden.

Een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens; de afhandeling daarvan zal eerder aan het doorzettingsvermogen van de gewone burger liggen dan aan die van de Autoriteit.

Update 19 december 2018
Omdat er door de Autoriteit Persoonsgegevens nog op geen enkele wijze is gereageerd op de klacht nu maar eens een brief gestuurd. Op de website van de Autoriteit staat immers “Als u een klacht indient per brief krijgt u binnen 7 dagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen een ontvangstbevestiging.” Dat geeft natuurlijk hoop op een teken van leven.

Update 27 december 2018
Nog niets gehoord van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update 3 januari 2019
Nog niets gehoord van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update 10 januari 2019
Nog niets gehoord van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Update 17 januari 2019
Lees de eerste reactie van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Pin It

Comments are closed.

« »