Banken en verzekeraars plaatsen zich maar al te graag op een ethisch voetstuk

on 17 november 2017 | in Alle Berichten, Consument | by

Banken en verzekeraars voeren momenteel op het publiciteitsfront een soort ethisch reveil. Met hun commercials willen je doen geloven dat het dankzij hen een betere wereld wordt. Maar hoe geloofwaardig kun je zijn? Even het geheugen opfrissen.

ASR
“Wij investeren jouw premiegeld niet in kinderarbeid” zegt a.s.r. in haar commercial. Wie zoiets als een verrassend nieuwtje presenteert (want wie beweert dat hij wél in kinderarbeid investeert?), heeft kennelijk wat recht te zetten bij zijn publiek. En dat kan kloppen, want de manier waarop met het premiegeld van de klanten werd omgegaan toen men woekerpolissen aan de man bracht was allesbehalve duidelijk. Dat ondanks de stellige bewering “a.s.r. vindt maximale transparantie van producten en diensten belangrijk” die wordt verkondigd als a.s.r. het over haar verzekeringen heeft.

ASN Bank
ASN Bank beseft dat het imago van banken niet al te best is en speelt daarop fijntjes in met een commercial waarin de conculega-bankiers als Stropdas worden aangeduid. “Stropdas financierde zaken die niet zo goed zijn voor de natuur” krijgen we te horen als Stropdas wordt betrapt bij het plaatsen van kruizen op bomen die zullen worden gekapt. Wie daar afkeer van heeft moet overstappen op ASN Bank, want dat is een duurzame bank. Maar wat de ASN Bank onder duurzaam investeren verstaat is allerminst onomstreden.

Rabobank
Stel je eens voor dat er een bank is die je een OpMaat Hypotheek aanbiedt…
Stel je eens voor dat die bank je verzekert dat je hiermee geen vermogensrisico loopt…
Stel je eens voor dat de bank de spaarmogelijkheid binnen de verzekering zelf de zekerheidsvariant noemt…
Stel je eens voor dat dit gewoon een woekerpolis is…

Stel je eens voor dat er een bank is die fraudeurs financiert…
Stel je eens voor dat die bank, als zij inmiddels weet van die frauduleuze praktijken, daar nog jarenlang mee doorgaat…

En stel je nu eens voor dat er een bank is die een commercial uitzendt  met de volgende tekst:

Stel je eens voor dat er genoeg en gezond voedsel is voor iedereen…
Stel je eens voor dat niemand meer hoeft te vluchten voor honger en dat er minder conflicten zijn…
En stel je nu eens voor dat het een bank is die hiervoor opstaat; een bank opgericht door en voor boeren, die alles weet van voedsel en landbouw.
Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen en dat je ons aan deze belofte mag houden…
Growing a better world together: Rabobank

Iedereen weet dat je reclame met een korreltje zout moet nemen. Maar krijg je nu niet een beetje het gevoel dat een vos hier de passie preekt en zich ten onrechte als een enorme wereldverbeteraar presenteert? Hoe geloofwaardig kun je zijn?

Pin It

Comments are closed.

« »