Rabobank wil volledige zeggenschap over je geld

on 24 juni 2017 | in Alle Berichten, Consument | by

De gedachte dat banken graag je geld willen om je diensten te kunnen bieden is een aardige. Maar de woekerpolis heeft duidelijk gemaakt dat ze toch vooral graag je geld willen. En dat ze echt je geld willen hebben blijkt soms ook zwart op wit.

Ben je bijvoorbeeld akkoord gegaan met de overeenkomst die hoort bij een Rabo-product dan is het heel goed mogelijk dat je de bank een volmacht hebt gegeven om te kunnen beschikken over alle rekeningen die je bij de Rabobank hebt. Zo’n volmacht zou zelfs kunnen worden gebruikt om daarmee het geld dat op je rekening staat zonder jouw toestemming naar een andere rekening over te maken. Ongeloofwaardig? Lees dit maar eens:

volmacht Rabobankkopie

Een vorige versie van deze tekst kwam er op neer dat de bank alleen geld van je rekening kon opnemen om rood staan of andere schulden aan de Rabobank mee te betalen. Deze versie geeft de Rabobank echter een volledige volmacht. Niet alleen om eventueel rood staan te verrekenen, maar ook om met (het geld op) je rekeningen gewoon (en zonder enige beperking) te doen wat men wil.

De laatste zin (“Wij mogen uw rekeningen bij een Rabobank gebruiken om alles wat u op basis van deze overeenkomst verschuldigd bent, aan ons te betalen”) verandert daar niets aan. Dit is – taalkundig bezien – niets anders dan een extra toevoeging, waarschijnlijk met de bedoeling de klant het idee te geven dat zijn geld alleen wordt gebruikt om de schulden te vereffenen die hij ten opzichte van de bank heeft. Maar als het echt alleen om schuldverrekening zou gaan dan had er ongetwijfeld gestaan dat de rekeningen bij een Rabobank enkel en alleen kunnen worden gebruikt om alles wat men op basis van deze overeenkomst verschuldigd is aan de bank te betalen.

Maar staat dat er? Nee, dat staat er niet. En omdat degenen die zulke teksten bij banken opstellen echt niet dom zijn, staat dit er niet voor niets niet, dacht een klant en hij weigerde akkoord te gaan met deze volmacht. Na enige tijd kreeg hij gedaan dat de tekst hiervan werd herzien zodat de mogelijkheid om ongeremd gebruik te maken van de rekeningen werd teruggedraaid.

Contracten. Je moet ze (heel goed) lezen. En heus niet alleen die van louche autoverkopers.

Pin It

Comments are closed.

« »