Design Badkamers (nu: Badkamer Studio) voor schut, maar Belbus kon sterker

on 23 april 2017 | in Alle Berichten, Consument | by

Sinds Amber de Belbus van Kassa presenteert, heeft het programma een prettige verandering ondergaan. Amber schuwt niet vergezeld door carnavalszangers consumentonvriendelijke bedrijven te bezoeken, daar de hoofdingang te blokkeren met een bus of er een kritische quiz te presenteren. Ondertussen wordt de kwestie waar het om gaat helder aan de kaak gesteld en lukt het haar zelfs de veroorzakers van de ellende met de slogan “Heb je ook de Belbus nodig? Mail naar belbus@vara.nl” het onderwerp te laten afsluiten.

Afgelopen zaterdag bleef de kijker echter toch met onbestemd gevoel achter. Dat lag niet aan het onderwerp, dat was scherp genoeg. Een mevrouw uit Castricum die bij Design Badkamers Utrecht een keuken van ruim € 36.000,- aanschafte. Dat zijn geen minne bedragen. Klantjes van € 36.000,- lijken me dun gezaaid, die moet je koesteren. Maar bij Design Badkamers behoren ze kennelijk tot de onderlaag van de clientèle, want men koestert daar in het geheel niet en gaat er zelfs met de botte bijl volop in door te weigeren de badkamer te leveren.

Waarom? Omdat mevrouw haar badkamertegel niet bij Design Badkamers heeft gekocht, maar – overigens geheel volgens afspraak – bij een ander, door Design Badkamers aanbevolen, bedrijf. Het argument: op die manier kan Design Badkamers de kwaliteit en de garantie niet waarborgen.

Iedereen weet dat dit geen argument is. Design Badkamers hoeft de kwaliteit van en de garantie op de tegels helemaal niet te waarborgen, want dat behoort de leverancier van de tegels te doen. Weet Design Badkamers Utrecht dit? Natuurlijk, maar men zoekt kennelijk Een Argument.
Om het kort te houden: de Castricumse klant komt tot de conclusie dat Design Badkamers de gemaakte afspraken niet nakomt en zij de overeenkomst kan ontbinden en dat doet ze dan ook. Ze is de Utrechtse badkamerleverancier (nou, leverancier…) zat en vraagt haar aanbetaling terug.

Pas als de Belbus laat weten met de klant langs te komen om de koop te ontbinden wil Design Badkamers de badkamer opeens toch leveren, maar voor de klant is dat punt inmiddels gepasseerd. Als gewone consument zullen u en ik er ook zo over denken. Maar de Utrechtse badkamerkeizer vindt dat de klant slechts koning is en dus moet inbinden. En die Belbus helemaal. Er kan worden ontbonden, maar alleen als klant en het programma Kassa niets naar buiten brengen over de deal. De klant kiest rotte eieren voor haar geld omdat ze haar aanbetaling van ruim € 5400,- terug wil, maar Kassa laat zich niet op die manier onder druk zetten. Design Badkamers begint zelfs nog een rechtszaak om uitzending te voorkomen, maar die wordt verloren.

Het slot van het item tijdens de uitzending van Kassa is echter teleurstellend en zeker niet in de stijl van Amber. Het komt tot een gesprekje met de advocaat van Design Badkamers. Natuurlijk, zo’n man wordt ook maar ingehuurd en gestuurd, maar je mag daar best een beetje fors tegenaan blazen.
De vraag waarom Design Badkamers het zover heeft laten komen, pareert hij met “De vraag is of mijn cliënt het zo ver heeft laten komen. Er zijn afspraken gemaakt.”
Ja, dat roept toch twee vragen op: “Meent u nu echt dat niet uw cliënt, maar de klant het zover heeft willen laten komen?” lijkt me de eerste en de vraag welke afspraken er dan wel zijn gemaakt een goede tweede. De afspraak dat Design Badkamers de badkamer op tijd zou leveren kennen we , maar over welke andere afspraken heeft hij het? Hebben we iets gemist? Het blijft echter stil.
Volgens de advocaat wordt de badkamer wat zijn cliënt betreft gewoon geleverd. De kijker denkt dan direct “Ja, nu wel, maar waarom heeft Design Badkamers dan niet meteen geleverd?”. Helaas, ook die vraag wordt niet gesteld. Natuurlijk, je weet dat er een kulantwoord komt, maar dat zout mag toch best een beetje namens het verontwaardigde Kassa-publiek in de door Design Badkamers zelf veroorzaakte wond worden gewreven.
Tot slot heeft de advocaat het over een tussenconclusie en meerdere opties die nog op tafel liggen. Welke? We komen het niet te weten.

Natuurlijk, niet iedere Belbus-presentatie kan met een grandioos feest worden afgesloten en deze advocaat hadden we ook nooit “Heb je ook de Belbus nodig? Mail naar belbus@vara.nl” in de camera horen roepen. Maar dit was wel een erg magere afsluiting. Qua nieuwswaarde had er wat meer ingezeten.
Toch zijn de uiteindelijke winnaars van deze zaak natuurlijk wel de kijkers van Kassa. Want die hebben nadrukkelijk kennisgemaakt met Design Badkamers en weten dat ze die naam voortaan goed moeten onthouden. Want dan weet je waar je toch echt niet moet zijn als je een nieuwe badkamer wil hebben.

Update 7 januari 2018

Op 6 januari komt Amber van de Belbus terug op de uitzending over Design Badkamers. Samengevat: de klant was er niet uitgekomen met de badkamerhandelaar, vervolgens naar de rechter gestapt, had gelijk gekregen, maar kon naar haar geld fluiten omdat de eigenaar van Design Badkamers zijn bedrijf failliet had laten verklaren. Hij was – in dezelfde panden – inmiddels wel opnieuw begonnen, nu onder de naam Badkamer Studio. Een naam om dus te onthouden, voor zolang als het deze keer duurt!
“De man achter de bedrijven heeft onder de naam Eshape B.V. meerdere bedrijven”, meldt Kassa. Hoewel later in het programma wel de naam van een andere ondernemer met bedenkelijke praktijken wordt vermeld, wordt dat in dit geval niet gedaan. En dat is jammer, want daar zou de kijker wel mee geholpen kunnen zijn.

Pin It

Comments are closed.

« »