Uw verzekeraar kijkt mee in uw patiëntendossier

on 8 april 2017 | in Alle Berichten, Consument, Luizenissen | by

“Het opvragen, verzenden en bewaren van uw medische gegevens wordt streng beveiligd. Alleen een zorgverlener die u behandelt, mag uw medische gegevens opvragen.”

Deze keiharde en duidelijke tekst staat in de folder “Het elektronisch patiëntendossier (EPD)” die onze overheid indertijd liet verspreiden. Maar klopt het wat de overheid hier over uw privacy beweert? Nee, zeker niet! Kan bijvoorbeeld buiten uw huisarts, de apotheek of het ziekenhuis ook uw zorgverzekeraar uw patiëntendossier inzien? Ja, dat kan!

De invoering van het elektronisch patiëntendossier ging niet zonder slag of stoot. Vragen, veel vragen over de privacy van de burger. Heel veel wantrouwen ook. Maar dat was volkomen misplaatst, zo werd ons bezworen. Want nooit, nee nooit, zou een ander dan uw zorgverlener die gegevens onder ogen krijgen. En zeker geen verzekeringsmaatschappijen, die al helemaal niet, zo staat er in de folder van de overheid. En wie kun je nu meer vertrouwen dan uw eigen overheid?


Inmiddels is de waarde van zulke beloften duidelijk geworden. Dankzij een ministeriële regeling kunnen zorgverzekeraars namelijk inzage eisen in de patiëntendossiers van uw huisarts. De opgegeven reden is dat verzekeraars de mogelijkheid moeten hebben om te controleren of de ingediende declaraties van de huisarts wel kloppen. Dus het feit dat een arts in de fout zou kunnen gaan, kost mij mijn privacy? Het zal wel niet zonder reden zijn, maar ik vind het toch een flink gedachtensprongetje waarop wat valt af te dingen.

Persoonlijk schat ik de drang van onze artsen om toe te geven aan het verlangen naar frauduleuze handelingen minder hoog in dan de drang van onze zorgverzekeraars om toe te geven aan het verlangen om meer te weten te komen over de medische gegevens van hun klanten. En op zo’n moment komt het argument van een controle wel heel goed van pas.  Maar alleen eigen zorgverleners mochten toch…? Niet zeuren, dit is een controle.

Indertijd werd ons gevraagd om toestemming voor het uitwisselen van onze gegevens via het EPD. We mochten ook nee zeggen natuurlijk en dan zouden onze gegevens echt heus never nooit niet worden uitgewisseld. En voor degenen die twijfelden of zij de beloften allemaal wel goed hadden gelezen, stond onderaan de EPD-folder het keurmerk van de Stichting Makkelijk Lezen die er voor instond dat er gewone taal was gebruikt. Dus dat kon niet missen.

Nu blijkt wat gewone taal en beloften van de overheid inhouden: bijzonder weinig. Het maakt immers helemaal niets uit of u wel of geen toestemming heeft gegeven. Want ook al zei u keihard nee, uw verzekeraar kijkt toch mee in uw patiëntendossier.

Pin It

Comments are closed.

« »