De video van Ossebaard

on 28 april 2023 by

 

 

De Meern, 2 april 2020

Beste Peter,

Een hooguit stevige griep en toch veel ernstiger. Zo begonnen we ons gesprek over corona. Ik had nog vele vraagtekens en daarop stuurde jij me de link door van de videoboodschap van Janet Ossebaard over dit onderwerp. Daar moest ik maar eens over nadenken en dan zouden me de ogen waarschijnlijk wel worden geopend.
Je weet, ik neem niet zomaar iets aan. En vanwege mijn journalistieke achtergrond kwam bij mij al snel kwam de gedachte op me eerst eens een beeld te vormen van Ossebaard als bron van zulke gegevens/boodschappen.
Laten we vooropstellen dat het altijd erg moeilijk om helemaal 100% zeker te zijn van het waarheids- of geloofwaardigheidsgehalte van bepaalde berichten. Gewoonlijk is dat voor een groot deel gewoon een kwestie van vertrouwen. Als iemand zich aan me voorstelt neem ik ook maar aan dat de naam die zhij noemt de echte is. En de geschiedenisleraar die me vertelt dat de slag bij Waterloo in 1815 was, is daar ook niet zelf bij geweest. Kortom; vaak een kwestie van goed vertrouwen of iets geloven. Je kunt nu eenmaal niet anders.
Iedereen maakt daarom op dat gebied z’n eigen schiftingen. Wie/wat vind ik wel geloofwaardig en wie/wat niet direct? En of je daarbij de goede afwegingen maakt is vaak ook maar een kwestie van vertrouwen of goed geluk.
Om even duidelijk te maken hoe ik daarin sta als het om berichtgeving van buitenaf gaat: ik heb in het algemeen wel vertrouwen in onze gevestigde Nederlandse journalistiek. Nieuwsberichten van NRC, de Volkrant, Trouw e.d. neem ik in eerste instantie voor waar aan, omdat ik geloof dat zij hun bronnen goed nagaan en anders in ieder geval aan bronvermelding doen. Het blijft overigens heus niet alleen beperkt tot deze drie (nu.nl geloof ik bijvoorbeeld ook wel in eerste instantie), maar hier een hele lijst met bronnen op te noemen gaat te ver. Laten we het praktisch houden.
Krijg ik met een verhaal te maken waarin ik geïnteresseerd ben, maar dat allerlei vragen bij me oproept, dan probeer ik toch wel achter de kwaliteit van de bron te komen om zo mijn inschatting te kunnen maken.
In dit geval heb ik dat gedaan door deel 1 van de Coronaserie van Janet Ossebaard te bekijken, te vinden op https://www.wanttoknow.nl/overige/corona-serie-janet-ossebaard-topkijkhit-op-internet/ . Bovendien Nederlandstalig, dus meteen wat makkelijker voor me. Alles (nou ja, alles… de voor mij meest interessante) wat er aan argumenten/beweringen in haar video voorbijkwam heb ik proberen te beoordelen. Zoekmachines waren vaak mijn hulpmiddel en ik heb me daarbij gericht op bronnen die mij bekend en geloofwaardig voorkomen. Dat mag geen oordeel zijn over mij niet bekende bronnen (die ik overigens heus wel probeerde na te trekken), maar ja, je doet het gewoonlijk met datgene wat je vertrouwd is (want wat de boer niet kent … 😉 )
Hieronder geef ik in cursieve tekst de argumenten/beweringen weer uit de video; vaak zijn dat citaten van Ossebaard. Daarboven is de tijd weergegeven waar de bewuste tekst in de video wordt vermeld, dus je kunt het betreffende fragment snel vinden. Vervolgens staat onder ‘Beoordeling:’ datgene wat ik meen daarover te kunnen opmerken. Aan het eind staat mijn conclusie. Neem het allemaal eens rustig door.

1:10
24 Coronadoden op 16 maart                    

Beoordeling:
Klopt.

1:20
“Waarom spreekt men dan in hemelsnaam van een pandemie?”

Beoordeling:
Een pandemie is een epidemie op wereldwijde schaal, dus dit lijkt me wel een juiste term.

2:00
“Het Coronavirus veroorzaakt een griep. Een doodgewone griep. De kans dat je eraan sterft is erg klein.”

Beoordeling:
In Het Parool van 27 maart 2020 stond:
“Het verschil blijkt uit de cijfers van de stichting Nationale Intensive Care Evaluatie: tijdens de epidemie in 2018 lagen er op het hoogtepunt 350 patiënten met ademhalingsproblemen op de Nederlandse ic’s. Nu zijn dat er al 873.” (zie https://www.parool.nl/nederland/corona-versus-de-griepgolf-van-2018-verschillen-en-overeenkomsten~b4e67eb0/ )
Daarop afgaande lijkt me de kans dat je eraan sterft dus niet zo klein.

3:15
Er wordt gesproken van mensen die op straat opeens dood neervielen.

Beoordeling:
Vooralsnog een bewering, want er worden ook geen bronnen vermeld die dit staven. Zelf vond ik wel dit: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/ogenschijnlijk-gezonde-mensen-vallen-letterlijk-om-van-coronavirus-klopt-dit-wel~b1ba5a6a/

4:52
Staatssecretaris Keizer spreekt over gebruik van nieuwe technologie. Drones en crowd control.

In de video zegt Keizer: “We zijn met steeds meer mensen dus het is ook van belang dat je bij grote evenementen op een snelle adequate manier kunt reageren op incidenten…” (fade out geluid)

Beoordeling:
Omdat het geluid wordt weggedraaid kan het zijn dat informatie bevattende tekst van Keizer nu niet wordt gehoord. Bijvoorbeeld wat voor soort crowd control zij in dit geval bedoelt, want daarvan zijn verschillende toepassingen bekend.
Ossebaard heeft over bijvoorbeeld crowd control een bepaald beeld (zie 5:10:
…Waarbij ongehoorzame burgers direct gecorrigeerd kunnen worden via gezichtsherkenning). Of Keizer hetzelfde bedoelde is me niet duidelijk.

5:30
“Er is namelijk nooit echt onderzoek gedaan naar de gevolgen van 5G op mens en dier.”

Beoordeling:
In april 2019 informeerde het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat het kabinet over mogelijke schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid. In de brief stelt het ministerie dat ‘uit alle inmiddels afgeronde onderzoeken’ blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor schade, ‘zolang de blootstelling beneden de blootstellingslimieten blijft’.
(Bron: AD https://www.ad.nl/tech/is-5g-schadelijk-voor-de-gezondheid~a09354d4/)

Overigens lijkt een aantal beweringen over 5G toch zeker onder de categorie nepnieuws vallen, zie https://www.npo3.nl/brandpuntplus/5g-veroorzaakt-corona-nepnieuws-dat-in-30-dagen-de-hele-wereld-bereikte , https://www.nu.nl/tech/6042695/zendmasten-in-verenigd-koninkrijk-in-brand-gestoken-uit-angst-coronavirus.html en https://www.nu.nl/tech/6042842/youtube-verwijdert-videos-die-coronavirus-ten-onrechte-koppelen-aan-5g.html

5:42
“Die keren dat er geëxperimenteerd werd met deze frequentie werden koeien massaal hysterisch, vielen vogels dood uit de lucht en werden mensen ziek met griepachtige klachten. Hmmm. Dat is een interessante samenloop van omstandigheden.”

Beoordeling:

Koeien
Koeien in paniek, mogelijk door testen 5G: https://www.melkvee.nl/artikel/191780-koeien-in-paniek-mogelijk-door-testen-5g-netwerk/
Daarbij gaat het om koeien die onrustig werden in de stal. Ik vind de in de video getoonde en hierbij weergegeven foto van de koe aardig, maar niet waarheidsgetrouw als het om deze berichtgeving gaat.

Vogels
Valt voor mij in de categorie complottheorie. De vogels vlogen zich te pletter volgens https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/mysterieuze-spreeuwensterfte-nee-ze-vlogen-zich-te-pletter~b6e09555/

Mensen ziek met griepachtige klachten
Geen (voor mij) serieuze publicatie over kunnen vinden.

6.06
“Zou het kunnen dat het virus wordt gebruikt om 5G-klachten weg te wimpelen?”

Beoordeling:
Suggestieve vraag waarop geen duidelijk antwoord komt. En wie vraagtekens gebruikt toont geen feiten.

6.36
“Want wat gebeurde er nou werkelijk in Wuhan? De volgende schokkende beelden bereikten ons.”

Beoordeling:
Daarmee wordt geïmpliceerd dat dit beelden zijn uit Wuhan die verband houden met mensen die worden afgevoerd omdat zij het Coronavirus hebben opgelopen o.i.d.
Het kan, maar voor mij is niet duidelijk wat voor beelden dit zijn en bij welke situatie ze zijn gefilmd.

De vraag ‘Breekt hij haar nek?’ bij 8:15 is wel erg suggestief en sfeervormend…

… evenals ‘Doodgeschoten?’ bij 8:31.

9:20

Beoordeling:
Volgens Ossebaard zijn dit de beweringen van Miles Guo. Hierover heb ik niets via Nederlandse websites kunnen vinden.

10:17
Lieber werd gearresteerd voor het afleggen van valse verklaringen en zou geld hebben gekregen om in Wuhan een chemisch onderzoekslaboratorium op te zetten en forse vergoedingen om Chinees talent in Amerika te rekruteren voor de Chinese markt.

Beoordeling:
Charles is inderdaad gearresteerd voor het afleggen van valse verklaringen. Over de vergoedingen heb ik geen info gevonden.

11:32
“Lieber’s bedrijf doet hersenonderzoek met als focus cognitieve functies en het gedrag van mensen.”

Beoordeling:
Vind ik niet zo opmerkelijk. Komt vaker voor. Bijvoorbeeld door het plaatsen van een implantaat waardoor het trillen bij Parkinson-patiënten wordt tegengegaan: Deep Brain Stimulation (DBS ofwel diepe hersenstimulatie), zie https://www.parkinson-vereniging.nl/parkinson/behandelingen/geavanceerde-therapieen .
Om dan meteen aan crowd control van 5G te denken (12:14) gaat me wat te ver. Tuurlijk, het kan. Net zo goed als je via de microfoon van een mobiele telefoon of een smart tv alles wat iemand in de directe omgeving zegt of doet kunt afluisteren. Ook dat kan, maar om daar nu meteen aan te denken…

12:28
Verschrikkelijke taferelen in het ziekenhuis van Wuhan.

Beoordeling:
Geen bevestiging van gevonden via Google.

12:48
Gruwelijk bio-wapen.

Beoordeling:
Hierop googelen levert geen duidelijkheid op. Misschien wel aardig om te lezen: https://panorama.nl/entertainment/bizar/wow-boek-uit-1981-schrijft-over-dodelijk-virus-wuhan-400

13:46
“De Chinese overheid gaf de opdracht gaf een bio-wapen te ontwikkelen dat ingezet kon worden tegen de Hong Kong-demonstranten”

“Een snelle seniele aftakeling was het streven bij de ontwikkeling van dit middel, maar het bleek veel meer te doen.”
O.a. aftakeling, vervolgens psychoses en afsterven van organen en een gruwelijke dood die ongeveer 3 weken zou duren. Dit middel was ontwikkeld in Wuhan.

Beoordeling:
Vooralsnog een bewering; er worden ook geen bronnen vermeld die dit staven.

 15:00
“Het bio-wapen kwam wel degelijk vrij. Tijdens een clandestiene overdracht die plaatsvond op de wilde dierenmarkt in Wuhan tussen een corrupte medewerker van het lab die het wapen voor heel veel geld wilde verkopen aan de Amerikaanse geheime dienst de CIA vielen er schoten en kwam het dodelijke bio-wapen vrij.”

Beoordeling:
Ik heb hier geen bevestiging van gevonden. Ossebaard houdt het ook alleen bij de bewering en geeft geen bronnen.

16:00
Afdeling 3 van het ziekenhuis in Wuhan “voor hen die stierven en in grote ovens werden gecremeerd”.

Beoordeling:
Heel suggestieve foto die me niet uit Wuhan afkomstig lijkt, maar eerder uit een vernietigingskamp in WO2. Ongetwijfeld een middel om een bepaalde sfeer bij je publiek op te roepen, maar voor mij doet het de geloofwaardigheid van je berichtgeving geen goed. Als het om serieuze zaken gaat wil ik graag feiten.

16:00
“…en afdeling 3 voor hen die stierven en in grote ovens werden gecremeerd in de hoop alle sporen van het bio-wapen uit te roeien.”

Beoordeling:
Ik heb hier geen bevestiging van gevonden. Voor mij vooralsnog een bewering.

16:09
“Is dit vreselijke verhaal waar? De tijd zal het leren.”

Beoordeling:
Hiermee geeft Janet Ossebaard aan dat er geen zekerheid is en het vooralsnog niet om bewezen feiten gaat. Wel acht ze het, zoals ze zegt “op dit moment aannemelijk”. Dat is haar goed recht, net zo goed als het mijn recht is het nog niet aannemelijk te achten omdat er te weinig feiten zijn aangetoond.

16:28
“Mensen zitten opgesloten in hun huizen. Hun deuren zijn dicht gesoldeerd.”

Beoordeling:
Via Google alleen een vermelding gevonden met website Dumpert.nl, maar dat is voor mij geen serieuze bron. Iedereen kan daarop posten wat hij wil, mits het maar redelijk betamelijk blijft, zie hun huisregels: https://www.dumpert.nl/huisregels . Al spreekt de laatste ook wel weer voor zich:
“De huisregels kunnen op ieder moment naar goeddunken van de redactie ter plekke aangepast worden. Beroepen op de regels is derhalve zinloos, wij hebben altijd gelijk.”

16:39
“Een ander punt dat de miljoenen doden lijkt te bevestigen is het kaartje met de absurd hoge SO2-uitstoot boven Wuhan ten tijde van de ramp. SO2 komt vrij bij verbranding van organisch materiaal. Lichamen? Had klokkenluider Miles Guo gelijk met zijn verhaal over de crematoria…?”

Beoordeling:
De herkomst van het kaartje was voor mij niet na te gaan. Het getoonde gegeven “1700.14ug/m3” betreft geen SO2, maar fijnstof. Bij fijnstof worden primaire en secundaire deeltjes onderscheiden, lees ik in Wikipedia. Een van de onderdelen van secundaire fijnstof is zwaveldioxide (SO2), dus – voor zover ik kan overzien – ja, wellicht zou deze fijnstof ook kunnen worden veroorzaakt door het verbranden van lichamen. Wel weet ik dat er in de pers diverse kaartjes zijn verschenen waarin de afname van de luchtverontreiniging werd getoond vanwege het Corona-virus (minder verkeer e.d.)
Het door Ossebaard gebruikte woord ‘lijkt’ geeft onzekerheid aan. Vervolgens twee vraagtekens en het opwerpen van vragen geeft uiteraard geen feitelijke zekerheid.
Googelen leverde omtrent deze bewering geen resultaat op.

17:02
“Hoe gruwelijk dit ook is. Als dit allemaal waar blijkt te zijn; realiseer je alsjeblieft dat dit niets te maken heeft met het Coronavirus.”

Beoordeling:
Ossebaard stelt hierbij zelf dat pas als alles wat zij in haar video naar voren brengt waar blijkt te zijn alle door haar eerder beschreven ellende niets met het Coronavirus heeft te maken. Dat geeft voor mij aan dat ze er dus nog niet van overtuigd is.
Eerst 17 minuten lang allerlei verhalen ophangen en dan aan het eind zeggen dat pas als dat alles waar blijkt te zijn je een bepaalde conclusie kunt trekken. Ja, zo lust ik er nog wel een paar…

Conclusie
Laat ik het zo zeggen: als deze video tijdens een rechtszaak als bewijs zou worden opgevoerd, denk ik dat hij niet lang standhoudt. Dat lijkt wat flauw om te zeggen, maar zo leg ik de lat wel ongeveer als ik een afweging moet maken of een bron voor mij betrouwbaar is of niet.
Overigens ben ik blij met alle kritische geesten die er zijn; ik leer van ze en zonder hen is het evenwicht in onze maatschappij snel zoek en dat zou een slechte zaak zijn. Ik vind wel dat dit automatisch van mij vergt dat ik me ten aanzien van anderen ook kritisch opstel en niet klakkeloos alles moet aannemen. En dan haalt in mijn ogen de een wel en de ander niet de eindstreep.
Dat betekent natuurlijk niet dat mijn oordeel altijd juist is. Ik doe het ook maar met de middelen die tot mijn beschikking staan en ongetwijfeld ga ik ook niet altijd even sterk te werk. Het is niet anders, ik ben ook maar een Gerrit.
Geloven is iets voor waar aannemen zonder het zeker te weten. Daarom spreken we ook bijvoorbeeld van het christelijke geloof. Want bestaat God? Empirisch bewijs is tot nu toe niet geleverd, daarom kunnen we niet anders dan hooguit geloven. Voor mij een reden om agnost te zijn. Ik wil het liefst iets zeker weten. Soms is dat moeilijk, maar om die reden beweren dat God niet bestaat (atheïsme) gaat me te ver; je moet mogelijkheden openhouden. Ik probeer dan ook geen zwart/wit denker te zijn. Grijs of neutraliteit is ook een mogelijkheid.

Hartelijke groet,

Gerrit Jan

 

 

Comments are closed.