Wildrecht: genderneutraal

on 29 juli 2017 | in Alle Berichten, Wildrecht | by

Burgemeester Den Dirck keek op toen de ambtenaar Van Kneuteren zijn kamer binnenkwam.

– U had mij willen spreken, burgemeester?
– Inderdaad, Van Kneuteren. Wat doet Wildrecht aan de genderneutraliteit? Benaderen wij de mensen als we ze aanschrijven wel correct?
– U bedoelt ‘politiek correct’, burgemeester?

Den Dirck keek zijn ambtenaar doordringend aan.

– Dat is de enige correctheid die wij als overheid kennen, Van Kneuteren. Als het op politiek aankomt moeten wij ons in een leeuwenkuil staande houden, voor het overige hebben we de macht en dan is het niet zo belangrijk of we correct zijn.

Van Kneuteren knipte begrijpend.

– We zagen de vraag al aankomen, burgemeester. Het gender-onderwerp is de laatste tijd erg actueel, Amsterdam en de NS hebben er onlangs nog op ingespeeld en in deze komkommerperiode grijpen de media alles aan, dus we moesten wel.
– Heel goed, Van Kneuteren. En? De resultaten graag. Hebben wij bijvoorbeeld een genderneutraal toilet in ons gemeentehuis?
– Dat hadden we al, burgemeester.
– Hadden we dat al?
– Dat is te zeggen, we hebben natuurlijk al jaren naast de gendergespecificeerde vrouw- en man-toiletten ook een invalidentoilet. Daar hebben we nu officieel een genderneutraal toilet van gemaakt. Dat was het natuurlijk al omdat het al voor iedereen toegankelijk was, maar even het bordje op de deur aanpassen en je bent weer bij de tijd. En het spaart kosten, natuurlijk.
– Heel goed, Van Kneuteren. Kijk, dat noem ik meedenken. Maar nu het genderneutraal aanschrijven van onze inwoners. Amsterdam houdt het op ‘Beste mensen’ en de NS op ‘Beste reizigers’. Hoe gaan wij dat doen? Ik wil niet hetzelfde. Wildrecht onderscheidt zich, dat moet duidelijk zijn.
– Daar hebben we ons al mee beziggehouden, burgemeester. Kijk, het is niet eenvoudig. Het lijkt zo makkelijk, politiek correct zijn, maar het gewone volk heeft daar vaak andere gedachten over. De rubriek Stand.nl van Radio 1 peilde hoe de mensen denken over het feit dat de NS de reizigers genderneutraal wil aanspreken. Maar liefst 85% was het daar niet mee eens.
– Die mensen vinden dat onzin?
– Precies, en dat geeft aan dat er aan zulke kwesties allerlei kanten zitten waaraan we niet mogen voorbijgaan. Aan de ene kant de geenszins te verwaarlozen politieke correctheid – waar we écht niet onderuit kunnen – en aan de andere kant de mening van de bevolking. Óók heel belangrijk natuurlijk.
– Ai ai. Ja, da’s moeilijk, Van Kneuteren.
– Maar we zijn er uit, burgemeester.
– Ik ben reuze nieuwsgierig.
– Wat gender betreft hebben we dames, heren en, ruim gezegd, degenen die zich niet direct of dame of heer voelen. En voor al die groepen menen wij de juiste algemene aanspreektekst te hebben gevonden.
– Dus…. Wat is het geworden, Van Kneuteren?

Van Kneuteren wachtte nog even om de spanning op te laten lopen.

– We zijn unaniem tot de conclusie gekomen dat de enig juiste manier om iedereen correct aan te spreken ‘Geachte heer/mevrouw’ is, burgemeester.
– Wat zeg je me nu, Van Kneuteren? Dat kun je toch niet…… Wacht even…, ik heb ‘m. Heren tevreden, dames tevreden en de genderongewissen tevreden met de neutrale combinatie heer/mevrouw. Bovendien héél belangrijk: de 85% zwijgende meerderheid van Wildrecht ook tevreden. Zo kán je niemand voor het hoofd stoten.
– Dat dachten wij ook, burgemeester.
– Van Kneuteren, je bent geweldig! Zie er op toe dat al onze correspondentie naar de bevolking toe zo snel mogelijk deze aanhef krijgt.

Pin It

Comments are closed.

« »